TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỊCH TIẾNG ANH KỸ THUẬT

Tại sao dịch tiếng Anh kỹ thuật đóng vai trò quan trọng? Tiếng Anh là một trong các ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Rất nhiều các quốc gia phát triển trên thế giới […]

Dịch thuật tài liệu – Dịch thuật công chứng tiếng Anh tại Hà Nội

Dịch thuật tài liệu - Dịch thuật công chứng tiếng Anh tại Hà Nội

Dịch thuật công chứng tiếng Anh là việc bắt buộc đối với các trường hợp như xin visa đi du lịch, đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài, thăm thân, hội chợ triển […]